Veel bedrijven communiceren en leven nog zonder planningstool, maar dat is niet meer van deze tijd. In dit stuk lees je de voordelen van het gebruik van een planningstool in de vorm van een werkbon app.

Hoe een werkbon app precies werkt

Een werkbon app helpt bedrijven met het plannen en tracken van opdrachten of projecten. Iedere medewerker van binnendienst en buitendienst krijg een account in de app. Voor iedere opdracht wordt een werkbon aangemaakt. De accounts van de medewerkers die werken aan de job worden gekoppeld aan de betreffende werkbon in de app. Zo kunnen zij binnen de app in hun eigen werkbon communiceren. Dat helpt bij het gericht houden van communicatie, en zorgt er ook voor dat andere kanalen die binnen de organisatie voor communicatie worden gebruikt niet onnodig vol worden.

De branches waarin zo’n tool van pas komt

Een tool om werk bij te houden komt in heel veel verschillende branches van pas. Eigenlijk alle branches waarin service verleend wordt, kunnen heel erg profiteren van zo’n tool. Denk daarbij aan services waarbij zaken bij mensen of bedrijven thuis worden geïnstalleerd, maar ook bijvoorbeeld gemeenten en andere organisaties kunnen gebaat zijn bij zo’n app om hun projecten en opdrachten op efficiënte wijze te managen. Een planningstool heeft in de meeste branches eigenlijk wel meerwaarde. Online zijn opties te vinden voor jouw branche en bedrijf.

De voordelen van het gebruik van een werkbon app

Een van die voordelen van het gebruik van een werkbon app is het effectief en efficiënt communiceren zoals in een eerdere alinea reeds is besproken. Maar dat is lang niet het enige voordeel voor werkgevers en werknemers. Een ander voordeel is het wegnemen van administratief werk bij medewerkers van de binnen en buitendienst. Fijn voor die werknemers, want zij kunnen zich volledig focussen op hun taken. Maar ook fijn voor werkgevers: als medewerkers zich kunnen focussen op hun primaire taak, zullen zij meer geld binnenbrengen in dezelfde tijd. Een win-win situatie dus.

Bron: https://www.insezo.com/

Medewerkers beoordelen wordt makkelijker

Doordat medewerkers aan een werkbon worden toegewezen, is het makkelijker om werknemers verantwoordelijk te houden voor hun werk. In sommige apps is het zelfs mogelijk om ervaringen van klanten toe te voegen aan reeds voltooide opdrachten. Zo krijgen werkgevers in een oogopslag een goed beeld van de prestaties van een werknemer over een bepaalde periode. Bij het beoordelen van zaken zoals contractverlenging is dit daarom een hele handige tool.