Als je werkgever je wil ontslaan heb je waarschijnlijk recht op een transitievergoeding. Dit wordt vaak afgewikkeld met een vaststellingsovereenkomst. Daarin staan vaak ook afspraken over zogeheten emolumenten. Maar wat zijn emolumenten nou eigenlijk precies? In dit blog leggen we het je uit!

Wat zijn emolumenten?

Emolumenten zijn beloningen voor werk dat je hebt gedaan. Dit zijn beloningen die buiten je salaris vallen. De emolumenten kunnen eenmalig worden uitgekeerd, maar het is ook mogelijk op regelmatige basis. Meestal wordt de beloning uitgekeerd in geld, maar in middelen is het ook mogelijk. Bij je ontslag komen emolumenten ter sprake bij de eindafrekening.

Wat valt er onder emolumenten?

Er zijn veel vergoedingen die buiten het salaris kunnen vallen. De meest bekende zijn verlofdagen, vakantiegeld, dertiende maand, bonus, pensioensbijdrage en reiskostenvergoeding. Dit zijn beloningen in geld. Vergoedingen in middelen zijn bijvoorbeeld de bedrijfswagen, laptop, mobiele telefoon en een ambtswoning. Daarnaast zijn er nog een aantal vergoedingen zoals de studiekostenvergoeding, de personeelskorting en bijdrage voor consumpties of verzekeringen.

Er zijn dus een heel aantal vergoedingen, waar je vast ook wel bekend mee bent.

De eindafrekening

Tijdens de eindafrekening maakt de werkgever de balans op ten aanzien van vrije dagen, vakantietoeslag en andere emolumenten bij ontslag. Let goed op: voor de belastingdienst worden deze emolumenten vaak als loon aangemerkt. Je betaalt hier dus inkomstenbelasting over.

Heb ik recht op emolumenten?

Bij een ontslag heb je sowieso recht op een aantal zaken. Op de eindafrekening moeten in ieder geval de nog niet opgenomen vakantiedagen staan en opgebouwd maar nog niet uitbetaald vakantiegeld. Daarnaast hebben sommige werknemers nog recht op een dertiende maand. Of je verder recht hebt op emolumenten hangt af van je arbeidsovereenkomst. Ook het arbeidsreglement en eventuele andere afspraken spelen een rol.

Hopelijk is na het lezen van dit artikel duidelijk wat emolumenten zijn. Heb je nog vragen? Zoek dan hulp bij een juridisch specialist.